Modernizacija poslovnih procesa u projektiranju i nadzoru

www.strukturnifondovi.hr Naziv projekta:
Modernizacija poslovnih procesa u projektiranju i nadzoru

Kratki opis projekta:

Modernizacija poslovnih procesa u projektiranju i nadzoru je projekt financiran u sklopu Poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom se investiralo u poslovne procese u projektiranju i nadzoru što je osnovna djelatnost korisnika. Projekt je s provedbom započeo 01.02.2017. Kroz projektne aktivnosti ostvareni su rezultati implementacije pet novih softvera za koje su zaposlenici i educirani, nabavljena je i instalirana oprema za rad ( računalo, laptop i mrežni pisač), povećan je broj zaposlenih za dvije osobe. Projekt je završen 01.09.2017.

Opći ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti, povećanje ulaganja, povećanje prihoda od prodaje, očuvanje radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta.

Specifični ciljevi projekta su: poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, smanjenje administrativnog tereta poduzeća kroz bržu i precizniju izradu projekata bez grešaka te poboljšanje rasta produktivnosti.

Rezultati projekta

  1. Implementirano 5 novih softvera
  2. Provedena edukacija za korištenje softvera
  3. Nabavljena nova oprema: računalo, laptop i mrežni pisač
  4. Zaposlenici su upoznati s korištenjem nove opreme

Ukupna vrijednost projekta: 169.908,31 HRK

Iznos financiran iz bespovratnih sredstava: 152.917,47 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2017. – 01.09.2017.

Kontakt osoba: Mladen Jakopović, direktor
email: mladen@thprojekt.hr