Usluge

Usluge-th-projekt

Nudimo usluge projektiranja, konzultantske usluge vezane uz građenje objekata i široki spektar ostalih djelatnosti vezanih uz projektiranje.

Tu je na prvom mjestu preuzimanje i organiziranje izrade tehničke dokumentacije ( idejni, glavni i izvedbeni projekti, troškovnici, procjene troškova gradnje) i pripadajućih procesa, ishođenja suglasnosti i dozvola, te nadzor za vrijeme građenja. Također možemo pružiti i razne druge usluge osim projektiranja i nadzora. To su konzultantske usluge u ranim fazama investicijskih odluka, prikupljanje ponuda, procjena i obrada ponuda, pomoć investitoru pri ugovaranju, te organizacija građenja.

 

Prema zahtijevima investitora nudimo slijedeće usluge:

  • Projektiranje obiteljskih i stambenih objekata,
  • Projektiranje poslovnih objekata,
  • Projektiranje industrijskih objekata,
  • Projektiranje komunalnih objekata,
  • Projektiranje pročistača otpadnih voda,
  • Projektiranje bioplinskih postrojenja,
  • Stručni i obračunski nadzor,
  • Inženjering i usluge u graditeljstvu,
  • Izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine.

Usluga – izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine.obuhvaća izradu dokumentacije sa svim potrebnim elementima i strukama unutar projekta; arhitektonski, građevinski, strojarski, elektrotehnički, geodetski i tehnološki dio dokumentacije.

Visokogradnja

Preuzimanje i organiziranje cjelokupnog projekta i pripadajućih procesa, ishođenje suglasnosti i dozvola te nadzor za vrijeme građenja poslovnih, industrijskih i komunalnih pročistača otpadnih voda te ostalih objekata.

Niskogradnja

Usluge arhitektonskog projektiranja, konzultantske usluge vezane uz građenje zgrada i široki spektar ostalih djelatnosti vezanih uz projektiranje. Izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine.