Naše usluge

Projektiranje | Nadzor | Usluge

Visokogradnja

Preuzimanje i organiziranje cjelokupnog projekta i pripadajućih procesa, ishođenje suglasnosti i dozvola te nadzor za vrijeme građenja poslovnih, industrijskih i komunalnih pročistača otpadnih voda te ostalih objekata.

Niskogradnja

Usluge arhitektonskog projektiranja, konzultantske usluge vezane uz građenje zgrada i široki spektar ostalih djelatnosti vezanih uz projektiranje. Izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine.

TH PROJEKT d.o.o.

TH PROJEKT d.o.o.

Osnovna djelatnost kojom se bavimo je projektiranje (izrada projektne dokumentacije: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja i snimak postojećeg stanja) te stručan nadzor nad izvođenjem termotehničkih (strojarskih) instalacija, što obuhvaća instalaciju plina, grijanja, hlađenja, klimatizaciju, ventilaciju i tehnološke instalacije raznih stambenih, poslovnih te proizvodnih objekata.

Naši klijenti

Ovo su samo neki od naših zadovoljnih klijenata